ASTM A333 低温用无缝钢管

ASTM A333 低温用无缝钢管

型号︰-

品牌︰-

原产地︰-

单价︰-

最少订量︰5 件

现在查询

产品描述

低温用无缝和焊接钢管标准: ASTM A333——Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Temperature Service 主要生产钢管牌号: Grade 1, Grade 3, Grade 4, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11 
化学成分:
标准 牌号 化学成分(%)
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Al
ASTM A333 Grade 1 ≤0.30  0.40~1.06 ≤0.025 ≤0.025      
Grade 3 ≤0.19 0.18~0.37 0.31~0.64 ≤0.025 ≤0.025  3.18~3.82    
Grade 4 ≤0.12 0.18~0.37 0.50~1.05 ≤0.025 ≤0.025 0.44~1.01 0.47~0.98 0.40~0.75   0.04~0.30
Grade 6 ≤0.30 ≥0.10 0.29~1.06 ≤0.025 ≤0.025      
Grade 7 ≤0.19 0.13~0.32 ≤0.90 ≤0.025 ≤0.025  2.03~2.57    
Grade 8 ≤0.13 0.13~0.32 ≤0.90 ≤0.025 ≤0.025  8.40~9.60    
Grade 9 ≤0.20  0.40~1.06 ≤0.025 ≤0.025  1.60~2.24 0.75~1.25   
Grade 10 ≤0.20 0.10~0.35 1.15~1.50 ≤0.03 ≤0.015 ≤0.15 ≤0.25 ≤0.015 ≤0.50 ≤0.12 ≤0.06
Grade 11 ≤0.10 ≤0.35 ≤0.6 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.50 35.0~37.0  ≤0.50  
             
冲击温度:   力学性能: 
级别 最低冲击试验温度  标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 伸长率(%)
 纵向 横向
Grade 1 -50 -45 ASTM A333 Grade 1 ≥380 ≥205 ≥35 ≥25
Grade 3 -150 -100 Grade 3 ≥450 ≥240 ≥30 ≥20
Grade 4 -150 -100 Grade 4 ≥415 ≥240 ≥30 ≥16.5
Grade 6 -50 -45 Grade 6 ≥415 ≥240 ≥30 ≥16.5
Grade 7 -100 -75 Grade 7 ≥450 ≥240 ≥30 ≥22
Grade 8 -320 -195 Grade 8 ≥690 ≥515 ≥22 
Grade 9 -100 -75 Grade 9 ≥435 ≥315 ≥28 
Grade 10 -75 -60 Grade 10 ≥550 ≥450 ≥22 
   Grade 11 ≥450 ≥240 ≥18 

产品图片