UIC860标准钢轨

UIC860标准钢轨

型号︰UIC 860

品牌︰-

原产地︰-

单价︰-

最少订量︰-

现在查询

产品描述

重机钢轨(YB/T 5055-1993

起重机钢轨 (YB/T 5055-1993

1、尺寸、外形、重量

1)尺寸

1)钢轨的截面形状、部位名称如图1所示,其截面尺寸应符合表1的规定。

1

型号

b

b1

b2

s

h

h1

QU70

70

76.5

120

28

120

32.5

QU80

80

87

130

32

130

35

QU100

100

108

150

38

150

40

QU120

120

129

170

44

170

45

h2

R

R1

R2

r

r1

r2

24

400

23

38

6

6

1.5

26

400

26

44

8

6

1.5

30

450

30

50

8

8

2

35

500

34

56

8

8

2 

2)钢轨截面尺寸允许偏差应符合表2的规定。

2

型号

轨头宽度b

轨底宽度b2

轨腰厚度s

钢轨高度h

QU70

QU80

QU100

QU120

+1.0

-2.0

+1.0

-2.0

±1.0

±1.0 

3)钢轨截面面积、理论重量及截面参数值应符合表3的规定。

3

型号

截面积

理论重量

参考数值

重心距离,cm

惯性矩,cm4

截面系数,cm3

y1

y2

Ix

Iy

w1= Ix/ y1

w2= Ix/ y2

w3= Iy/(b2/2)

QU70

67.30

52.80

5.93

6.07

1081.99

327.16

182.46

178.12

54.53

QU80

81.13

63.69

6.43

6.57

1547.40

482.39

240.56

235.52

74.21

QU100

113.32

88.96

7.60

7.40

2864.73

940.98

376.94

387.12

125.45

QU120

150.44

118.10

8.43

8.57

4923.79

1694.83

584.08

574.54

 

 

UIC860-O标准钢轨

型号

尺寸(mm)

单重(kg/m)

材质

长度(m)

头宽A(mm)

高度 B(mm)

底板C(mm)

腰厚D(mm)

UIC54

70

159

140

16

54.43

900A/1100

12-25

UIC60

74.3

172

150

16.5

60.21

900A/1100

12-25

产品图片